P6150404.JPG

Nuorisotyö

Nuorisotyö on alle 29-vuotiaiden kuntalaisten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukemista yhteiskunnassa. Se on osa kunnan hyvinvointipalveluita, tarkoituksenaan edistää nuorten hyvinvointia ja tarjota edellytykset hyvään ja kehittävään vapaa-aikaan.

Keiteleen kunnan nuorisotyö järjestää nuorille suunnattuja palveluita sekä tukee nuorten omaehtoista nuoriso- ja kansalaistoimintaa. Nuorisotyö toimii yhteistyössä nuorten palveluja järjestävien viranomaisten, seurakuntien, järjestöjen ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa.

Nuorisotoimi tarjoaa ajan ja paikan tasapainoiseen vapaa-ajanviettoon nuorille kuntalaisille. Nuorisotila on avoinna iltaisin ti-pe. Nuorisotoimi järjestää retkiä ja harrastusmatkoja sekä leirejä.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnan nuorisotyötä ovat muun muassa nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet sekä tieto- ja neuvontapalvelut. Nuorisotyötä ovat myös nuorille tarkoitetut liikunta- ja kulttuuripalvelut sekä työpajatoiminta.

Nuorisotyöstä vastaa kunta, mutta se tekee yhteistyötä yhdistyksien, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.

Nuorisolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161285

Keiteleen nuorisotyö Facebookissa

Nuorisotyö Instagramissa

Nuorten palvelukartta

Tämä nuorten sähköinen palvelukartta on koottu nuoria koskettavien aihealueiden paikallisista, alueellisista ja valtakunnallisista palveluista. Kartta ohjaa linkeillä erilaisille sivustoille, joilta toivottavasti löytyy apua ja neuvoa eri elämäntilanteisiin, sekä vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

        

Tökkiikö koulu?         Matti kukkarossa?        Mietityttääkö terveys?

Yhteystiedot

Veera Pääkkö

nuoriso-ohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä
Terveiset nuorisotyölle
Palaute
Nimi
Yhteystiedot