ELY-keskus
Rakennuksen omistajat ja rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt voivat hakea rakennusperinnön hoitoon harkinnanvaraista avustusta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Hakuaika marraskuu.

Liitteet: Rakennuksen nykytila ja historia, kohteen sijaintikartta 1:20 000, asemapiirros kohteen pihapiiristä, korjaussuunnitelma, kuntoarvio, rakennushistoria, rakennuspiirustuksia, valokuvia rakennuksesta ja sen ympäristöstä.