Museovirasto
Hakuaika lokakuu.

Valtakunnallisesti merkittävien, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten restaurointiin ja konservointiin. Ensisijaisesti rakennussuojelulailla suojeltuihin kohteisiin tai kohteisiin, joiden kunnostus edellyttää antikvaarista asiantuntemusta. Ei myönnetä takautuvasti ennen päätöspäivämäärää tehtyihin tai aloitettuihin töihin.

Muinaisjäännösalueiden hoitoon, muinaismuistolain mukaisiin kiinteisiin muinaisjäännöksiin.