Esiopetus

Keiteleellä esiopetusta järjestetään keskustassa olevassa Nilakan yhtenäiskoulussa perusopetukselle määriteltyinä koulupäivinä. Toiminta perustuu valtakunnallisiin esiopetussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen esiopetuksen opetussuunnitelmaan.

Esioppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen silloin kun matka kotoa kouluun on yli kolme kilometriä, tai jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuisi oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.

Aamu- ja iltapäivähoitoa tarvitsevat esikoululaiset ovat päivähoidossa Nilakan yhtenäiskoululla toimivassa ryhmässä.

Toimi näin

Esiopetukseen ilmoittautumisesta tiedotetaan paikallislehdessä sekä kunnan kotisivulla. Ilmoitettuna aikana postitetaan väestörekisteristä saatujen tietojen perusteella esiopetukseen tulevien lasten huoltajille ilmoittautumislomake. Lomakkeita on saatavilla myös kunnan infosta sekä päiväkodista, ja sähköisesti täytettävän lomakkeen saa kunnan kotisivulta.

Samalla lomakkeella voi tarvittaessa hakea myös päivähoitopaikkaa. Esiopetuksen päivähoidosta peritään asiakasmaksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Lapset saavat esiopetusta aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_IMG_3868.jpg
Yhteystiedot

Marke Lempinen

esikoulun opettaja

Nilakan yhtenäiskoulu

Koulutie 3-4, PL 48, 72600 Keitele

Ville Ahonen

rehtori/ sivistysjohtaja