Koulupsykologi

Koulupsykologi työskentelee oppilaiden, heidän huoltajiensa ja opettajien kanssa kouluviihtyvyyden ja hyvin oppimistulosten puolesta. Hyvinvoivassa koulussa kenenkään ei tarvitse pelätä häirintää tai kiusaamista, sekä oppilailla että opettajilla on rauha keskittyä omaan työhönsä. Jokainen oppilas kasvaa ja kehittyy omaa, yksilöllistä vauhtiaan.

Koulupsykologin tehtävänä on tukea oppilaiden hyvinvointia koulussa. Koulupsykologiin voi olla yhteydessä, kun herää huoli lapsen tai nuoren hyvinvoinnista, esim. mieliala, pelot, jännittäminen ja käyttäytymisen pulmat. Koulupsykologi on mukana myös kolmiportaisen tuen moniammatillisessa käsittelyssä oppimiseen liittyvissä asioissa. 

Lukuvuonna 2017-18 Nilakan yhtenäiskoulun koulupsykologina toimii Laura Raatikainen. Oppilas ja vanhemmat voivat ottaa suoraan yhteyttä koulupsykologiin aina halutessaan tai opetushenkilöstön, koulukuraattorin tai kouluterveydenhuollon suosituksesta. Koulupsykologin tavoittaa Wilman kautta tai numerosta 040 5742779.

Kevätlukukaudella 2018 psykologi on tavattavissa seuraavasti:
ke 7.2., ma 19.2., ke 14.3., ma 19.3., ke 4.4., ma 16.4., ke 2.5., ma 21.5.