Päivähoidon aloittaminen
Päivähoidon aloittaminen merkitsee lapsen elämässä suurta muutosta. Vaikka päivähoito on lapselle tarjottavaa palvelua, vanhemmat ovat tärkeässä asemassa, kun tutustumista päivähoitoon, henkilökuntaan ja toimintaympäristöön aloitetaan.

Vanhempien tunnelmat ja asenteet päivähoidon aloittamisesta ja hoitopaikasta välittyvät lapselle hyvin voimakkaina. Henkilökunnan tärkeimpänä tehtävänä on tukea vanhempia kasvatustehtävässään. On ensiarvoisen tärkeää saada aikuisten välinen luottamus syntymään jo heti alkuvaiheessa. Näin luodaan pohja hyvälle kasvatuskumppanuudelle. Luottamus syntyy helpoimmin tutustumalla esim. lapsen ja vanhempien yhteisillä tutustumiskäynneillä päivähoitopaikkaan.

Tutustumiskäynneillä vanhemmat voivat keskustella päivähoidon henkilökunnan kanssa lapsen tavoista ja tottumuksista. Tällöin vanhemmilla on tilaisuus tuoda esiin tärkeinä pitämiään näkökohtia sekä kertoa lapsen erityispiirteistä.

 

 

nappi_hoitaja.jpg