Varhaiskasvatussuunnitelma ja tavoitteet
Varhaiskasvatuksen lähtökohtana on tarjota kaikille lapsille yhteinen ja yhtäläinen laadukas varhaiskasvatus, joka on suunnitelmallista, tavoitteellista ja jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Varhaiskasvatuslain mukaan
- lapselle on laadittava henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma (7 a §)
- palvelujen tuottajan on laadittava paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma (9 a §)
Opetushallitus laatii varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (9 §).

Keiteleellä kaikille päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatukseen osallistuville lapsille tehdään Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) yhdessä vanhempien kanssa. Käytössä on Nilakan alueen kuntien (Keitele, Pielavesi, Tervo ja Vesanto) yhteinen Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (2015). Vasussa kuvataan lapsen nykyistä elämänvaihetta, mielenkiinnon ja oppimisen kohteena olevia asioita, sekä sovitaan perheen kanssa yhteisistä kasvatustavoitteista. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan myös lapsen mahdollinen tuen tarve, tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen sekä lapsen kehityksen ja oppimisen tavoitteet sekä toimenpiteet tavoitteiden toteutumiseksi.

Esiopetusryhmä toimii Keiteleellä Nilakan yhtenäiskoulun yhteydessä. Esiopetusikäiselle lapselle laaditaan lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma.
 
Keiteleen kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (2012) tullaan päivittämään Opetushallituksen laatimien perusteiden myötä yhteistyössä Nilakan alueen kuntien varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa. Paikalliset varhaiskasvatusuunnitelmat on tarkoitus ottaa käyttöön viimeistään 1.8.2017.