PÄIKKY

Keiteleen päiväkoti Ankkurinapissa on käytössä mobiilikirjausjärjestelmä Päikky pilottihankkeena heinäkuun 2016 loppuun saakka.

Mobiilikirjauksella tarkoitetaan lasten sekä varhaiskasvatuksen henkilökunnan läsnäolojen kirjaamista mobiililaitteilla. Kirjauksista syntyvä läsnäolotieto käytetään varhaiskasvatuksen työvuorosuunnittelua, kehittämistä ja raportointia varten.

Vanhemmat ilmoittavat sähköisesti lastensa hoitoajat ja voivat vastaanottaa viestejä ja kuvia sekä saada tietoa omien lastensa päivähoidosta.
Keiteleellä ei vielä toistaiseksi ole käytössä hoitoaikaperusteista päivähoitomaksua.

Tunnukset

Lapsen aloittaessa päivähoidon hänen tietonsa kirjataan Päikky-ohjelmaan. Käyttäjätunnuksena on vanhemman oma puhelinnumero. Salasana toimitetaan tekstiviestinä vanhemmille päivähoidon alkaessa.