Tilapäinen päivähoito

Tilapäistä päivähoitoa on enintään 5 päivää satunnaisesti kuukaudessa kestävä hoito. Hoito voi olla koko- tai osapäiväistä.

Toimi näin

Ota yhteyttä varhaiskasvatusjohtajaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Tausta ja lainsäädäntö

Jos tarvitset lapsellesi hoivaa silloin tällöin, voit viedä lapsesi tilapäiseen päivähoitoon. Sekä kunnat että yksityiset päiväkodit tarjoavat mahdollisuuden tilapäiseen päivähoitoon. Jos saat lapsen kotihoidon tukea, voit käyttää kunnan järjestämää tilapäistä päivähoitoa enintään viitenä päivänä kalenterikuukauden aikana. Yksityisen tilapäisen hoidon ostaminen ei vaikuta kotihoidon tukeen. Tilapäinen hoito on aina satunnaista. Sitä ei voi varata useaksi kuukaudeksi kerrallaan.

Varhaiskasvatuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730036

Yhteystiedot

Kirsi Tuononen

varhaiskasvatusjohtaja