Aluevaalit 2022 Keitele. Ennakkoäänestys 12.-18.1., vaalipäivä 23.1.2022


4.1.2022 13:18

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23. päivänä tammikuuta 2022. Aluevaaleissa valitaan jäsenet ja varajäsenet Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuustoon. Aluevaltuustoon valitaan Pohjois-Savossa 69 valtuutettua ja valtuuston toimikausi on 1.3.2022-31.5.2025.

Keiteleen kunnan osalta vaaleihin liittyen ilmoitetaan seuraavaa:

Äänestysalue on 1. Keitele ja äänestyspaikka Kunnantoimisto os. Laituritie 1, 72600 KEITELE 

Äänestys vaalipäivänä alkaa kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 saakka.

Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys aloitetaan keskiviikkona 12.1.2022 ja lopetetaan tiistaina 18.1.2022. Ennakkoäänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella.

Ennak­ko­äänestyspaikkana toimii Keiteleen kunnantoimisto, os. Laituritie 1, 72600 Keitele. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:
ke - pe 12.01. – 14.01.2022 kello 09.00 – 15.00  
la - su  15.01. – 16.01.2022 kello 10.00 – 13.00 
ma - ti 17.01. – 18.01.2022 kello 09.00 – 17.00

Kotiäänestys 
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioi­keusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Henkilön, joka haluaa äänestää enna­kolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen kello 16.00. 
Keiteleen kunnan keskusvaalilautakunnan osoite on: Keiteleen kunnan keskusvaalilautakunta, Kunnantoimisto PL 14, 72601 Keitele, puhelin 040 8366879.

Äänestyspaikalla toteutetaan terveysturvalliset toimenpiteet, joten käytäthän maskia, käsihuuhdetta ja pidät riittävän välin muihin. Lue lisää vaalit.fi -sivun koronaohjeistuksesta (linkki). 

Aluevaaliehdokkaat Pohjois-Savon hyvinvointialueella löydät tästä linkistä (linkki).