Ehdotus Keiteleen, Tervon ja Vesannon kunnan uudeksi rakennusjärjestykseksi on nähtävillä


1.1.2020 13:00

Ehdotus Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien uudeksi rakennusjärjestykseksi on nähtävillä MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n tarkoittamalla tavalla ajalla 2.1. – 31.1.20.

Rakennusjärjestysehdotus asetetaan nähtäville lausuntojen ja muistutusten antamista varten. Rakennusjärjestysehdotus pidetään nähtävillä 2.1. – 31.1.20 kuntien ilmoitustaululla ja Keiteleen kunnan internetsivulla (tässä: alareunassa oleva tiedosto). Palautetta ehdotukseen voi antaa joko kirjeitse tai sähköpostilla Keiteleen, Tervon ja Vesannon yhteiselle ympäristölautakunnalle, osoitteeseen Laituritie 1, 72600  KEITELE, viimeistään 31.1.2020/ keitele@keitele.fi.

Rakennusjärjestysehdotuksesta annettujen lausuntojen sekä muistutusten pohjalta rakennusjärjestysehdotukseen tehdään tarvittavat tarkistukset ja jos nähtävillä ollutta ehdotusta muutetaan olennaisesti, se asetetaan uudelleen nähtäville. Mikäli rakennusjärjestysehdotukseen ei tule merkittäviä muutoksia, hyväksymiskäsittely asian osalta etenee.

Lisätietoja antavat kuntien rakennustarkastajat:

Keitele: Teemu Kaitala, teemu.kaitala@keitele.fi. P: 040 846 1100 (Lomalla 13.1. - 6.2.2020, Eero Talja sijaistaa)

Tervo: Jukka Korhonen, jukka.korhonen@tervo.fi, P: 044 7499 350

Vesanto: Eero Talja, eero.talja@vesanto.fi, P: 0500 573 720

Paikka ja aika: 2.1.2020   KEITELEEN, TERVON JA VESANNON YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA


Tiedostot