Esiselvityshanke Ylä-Savon järjestötoiminnan ja kuntien hyvinvointipalveluiden kansainvälisen yhteistyön lisäämiseksi. Kysely 18.2. saakka.


18.1.2018 12:00

Hankkeessa selvitetään, mitkä yläsavolaiset järjestöt olisivat kiinnostuneita lisäämään kansainvälistä yhteistyötään, millaisia tarpeita kv-toiminnoille on, sekä sitä, miten tarpeita voitaisiin kehittää kuntien ja järjestöjen jo olemassa olevien verkostojen kautta.

Hanketta hallinnoi Iisalmen kaupunki ja toiminta-alueena ovat kaikki Ylä-Savon kunnat.

Etenkin kohderyhmänä ovat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisojärjestöt, lasten ja nuorten toiminta sekä kuntien hyvinvointipalvelut.

Järjestöillä on usein merkittävä rooli kuntien hyvinvointipalvelujen tuottajana ja kv-yhteyksiä kehittämällä voitaisiin järjestökenttää edelleen vahvistaa, luoda pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita ja panostaa erityisesti lapsiin ja nuoriin tulevaisuuden tekijöinä.

Ajatuksia ja toiveita liittyen kansainväliseen yhteistyöhön voitte kertoa kyselylinkin kautta 18.1.- 18.2.2018, kiitos vastauksestanne!

VASTAA KYSELYYN: https://www.webropolsurveys.com/S/CFCA256871F36A0C.par

Linkki kyselyyn löytyy myös www-sivuilta

http://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Palvelut/Kulttuuri-ja-liikunta/Hankkeet/Kansainvalisen-toiminnan-esiselvitys

Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014 -2020 ja on saanut Leader-rahoituksen Ylä-Savon Veturi Ry:n kautta.

 

Leena Mulari

Projektisuunnittelija

040 6472 221

leena.mulari@iisalmi.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Joukolankatu 15

Iisalmi

Tiedostot