Europarlamenttivaalit 2019


30.4.2019 15:49

Keiteleen kunta
EUROPARLAMENTTIVAALIT 2019


Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26. päivänä toukokuuta 2019.

Keiteleen kunnan osalta vaaleihin liittyen ilmoitetaan seuraavaa:

Äänestysalue Äänestyspaikka
1. Keitele Kunnantoimisto
os. Laituritie 1, 72600 KEITELE

Äänestys vaalipäivänä alkaa kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 saakka.


Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys aloitetaan keskiviikkona 15.5.2019 ja lopetetaan
tiistaina 21.5.2019.
Ennakkoäänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella.
Ennakkoäänestyspaikkana toimii Keiteleen kunnantoimisto,
os. Laituritie 1, 72600 Keitele.
Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:

viikonpäivä     ajalla                     kello
ke - pe          15.5. – 17.5.2019     09.00 – 17.00
la - su          18.5. – 19.5.2019      10.00 – 13.00
ma               20.5.2019                  09.00 – 17.00
ti                  21.5.2019                  09.00 – 17.00Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen kello 16.00. Keiteleen kunnan keskusvaalilautakunnan osoite on: Kunnantoimisto PL 14, 72601 Keitele, puhelin 040 8366879.

Keiteleellä 30. huhtikuuta 2019
Keskusvaalilautakunta