Ilmoitus Keiteleen kunnan Nilakan ja Koutajärven rantaosayleiskaavan muutoksen vireilletulosta ja hanketta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta


7.3.2017 9:00

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 22.3.2017 alkaen Keiteleen kunnan kunnantoimiston infossa, kirjastolla (Koulutie 1) ja kunnan internetsivuilla (oheinen liitetiedosto).

Ilmoitus Keiteleen kunnan Nilakan ja Koutajärven rantaosayleiskaavan muutoksen vireilletulosta ja hanketta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta (MRL 63§, MRA 30§). Nilakka-Koutajärvi rantaosayleiskaava käsittää Nilakan ja Koutajärven ranta-alueet Keiteleen kunnan osalta. Kirkonkylän taajamayleiskaavan sisältyvät ranta-alueet eivät sisälly nyt päivitettävään rantaosayleiskaavaan.

Lisätietoja antavat:

Tekninen johtaja, 0400-575169

Keiteleellä 22.3.2017

Keiteleen kunnanhallitus

Tiedostot