KIRKONKYLÄN TAAJAMAYMPÄRISTÖN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS (TEOLLISUUSALUEEN YLEISKAAVAN PÄIVITYS JA LAAJENNUS)


1.11.2021 11:14

Keiteleen kunnanhallitus asettaa

kaava-aineiston liitteineen nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana kaavaluonnoksena 1.11.-1.12.2021 väliseksi ajaksi kunnantoimistolle

sekä kunnan verkkosivuille. Maanomistajien kuulemistilaisuus järjestetään Keiteleen kunnanvirastolla 17.11.2021 klo 17 - 20.

Muistutukset kaavaluonnoksesta tulee toimittaa Kei­teleen

kunnanhallitukselle nähtävillä oloaikana,

 

1.11.2021

KEITELEEN KUNNANHALLITUS

PL 14, 72601 KEITELE.

Tiedostot