KUULUTUS POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVA 2040 TARKISTAMISEN 1. VAIHEEN VOIMAANTULOSTA


1.2.2019 7:00

Pohjois-Savon maakuntavaltuuston 19.11.2018 (21 §) tekemä maakuntakaavan 2040 tarkistamisen 1. vaiheen hyväksymispäätös on tullut lainvoimaiseksi. Pohjois-Savon maakuntahallitus on todennut lainvoimaisuuden kokouksessaan 28.1.2019 (5 §). Tämä tiedoksianto on jaettu MRA 95 §:n tarkoittamassa laajuudessa.

 

Voimaantullessaan maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaihe kumoaa voimassa olevista maakuntakaavoista erillisellä liitekartalla osoitetut sekä kaavaselostuksessa kuvatut merkinnät ja suunnittelumääräykset. Kaava-aineistoon voi tutustua Pohjois-Savon liiton internet -sivuilla osoitteessa; www.pohjois-savo.fi/psmk2040.

 

Maakuntakaava tulee voimaan, kun hyväkymispäätöksestä on kuulutettu maakuntakaavan alueeseen kuuluvissa kunnissa niin, kuin kunnalliset ilmoitukset niissä julkaistaan (MRA 93 §). Pohjois-Savon liitto kuuluttaa 31.1.2019 Savon Sanomissa, Iisalmen Sanomissa sekä Warkauden lehdessä.

 

Lisätietoja antavat kaavoituspäällikkö Annaelina Isola, annaelina.isola@pohjois-savo.fi, puh. 044 7142 609, tai suunnittelujohtaja Paula Qvick, puh. 044 7142 646 tai paula.qvick@pohjois-savo.fi.

 

POHJOIS-SAVON LIITTO

 


Tiedostot