Keiteleen urheilukentän asemakaavan muutosehdotus, KH 11.3.19


18.3.2019 0:00

Keiteleen kunnanhallitus on kokouksessaan 11.3.19 päättänyt asettaa nähtäville urheilukentän asemakaavamuutosluonnoksen 18.3.-22.4. väliseksi ajaksi.
Kaavakartta on nähtävänä Keiteleen kunnan ilmoitustaululla ja kunnan verkkosivulla.

Tiedostot