Keiteleläiset vastasivat aktiivisesti sähköiseen kyselyyn kuntastrategiasta


2.10.2020 13:17

Keiteleen kuntastrategian kommentointikierros kiinnosti keiteleläisiä, sillä sähköiseen vastauskyselyyn saatiin määräaikaan mennessä 62 vastausta. Kuntalaiset olivat perehtyneet strategialuonnokseen huolella, sillä vastaajien keskimääräinen vastausaika kyselyyn oli noin 45 minuuttia.

- Olemme todella iloisia kunnassa siitä, että olemme saaneet runsaasti vastauksia uuteen strategiaan. Kuntalaisilla on aktiivinen ja keskeinen rooli kunnan toiminnan ja kuntastrategian suunnittelussa ja tulemme jatkamaan tällä linjalla, sillä uutta strategiaa tullaan tulevaisuudessa arvioimaan vuosittain ja tulemme käymään tiivistä vuoropuhelua kunnan elinvoimatyöstä kuntalaisten, yrittäjien, kunnan henkilöstön, yhdistystoimijoiden ja sekä eri sidosryhmien kanssa. Tavoitteenamme on, että uusi kuntastrategia on koko kuntayhteisön yhteinen. Vastausten määrä osoittaa sen, että keiteleläiset ovat sitoutuneet kunnan kehittämiseen, iloitsee Keiteleen kunnanjohtaja Juha-Pekka Rusanen.

Keiteleen kunta on päivittämässä kuntastrategiaa (2021 -2025), jossa linjataan isot kehittämisen askelmerkit tuleville vuosille. Keiteleen uudessa kuntastrategiassa tullaan nostamaan vahvasti esille esimerkiksi puu ja luonto sekä kestävä kehitys. Käytännön toimina tämä tarkoittaa sitä, että Keiteleellä tullaan kehittämään lähitulevaisuudessa mm. Keiteleen teollisuusaluetta ja kuntakeskustaa. Lisäksi julkisessa rakentamisessa tullaan suosimaan puurakentamista ja tämä tullaan ottamaan huomioon myös kaavoituksessa.  

- Nämä kehittämisen painopisteet saivat kuntalaisilta runsaasti kannatusta ja saimme näihin myös runsaasti jatkokehittämisideoita, jotka tullaan ottamaan huomioon strategiassa ja kunnan kehittämisessä. Monissa vastauksissa korostettiin sitä, että kunnan tulee panostaa mm. lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksiin. Lisäksi huomiota kiinnitettiin mm. uusien asukkaiden houkutteluun, Rusanen kertoo.

- Vastauksissa tuotiin esille myös Keiteleen vuokra-asuntojen tarjonta, laatu ja hinnoittelu. Näitä tullaan kehittämään tulevina vuosina, kun kehitämme Keiteleen kuntakeskustaa. Kuntalaisten mielestä myös etätyö- ja etäopiskelumahdollisuuksia tulee kehittää tulevina vuosina, Rusanen jatkaa. Keiteleen kuntastrategia menee seuraavaksi kunnanhallituksen käsittelyyn. Kunnanvaltuusto käsittelee uutta strategiaa marraskuussa. Uusi päivitetty strategia tulee ohjaamaan jo vuoden 2021 talousarviovalmistelua Keiteleellä.

Lisätietoja:
Juha-Pekka Rusanen
Keiteleen kunnanjohtaja / Mayor of Keitele
+ 358 50 355 5393
juha-pekka.rusanen@keitele.fi