Keiteleläisten opiskelijoiden kannustinraha haettavissa 29.3.2019 mennessä.


8.1.2019 6:00

Keiteleen kunta julistaa haettavaksi 31.12.2018 ja edelleen 31.3.2019 Keiteleellä kirjoilla oleville muualla asuville 16—24-vuotiaille opiskelijoille maksettavan kannustinrahan 29.3.2019 mennessä.

Hakemukseen liitetään oppilaitoksen antama opiskelijatodistus päätoimisesta opiskelusta.


Hakulomakkeen saa Keiteleen kunnantoimistosta ja kunnan nettisivuilta


www.keitele.fi.

Lisätietoja hallintojohtaja Airi Kinnunen, p. 0400 969 584.


Keitele 8.1.2019

Keiteleen kunnanhallitus