Kuulutus, presidentinvaali 2018


2.1.2018 10:00

Tasavallan presidentin vaali (presidentinvaali) toimitetaan Suomessa sunnuntaina 28. päivänä tammikuuta 2018.

Presidentinvaalin mahdollinen toinen vaali toimitetaan sunnuntaina 11.2.2018.

Keiteleen kunnan osalta vaaleihin liittyen ilmoitetaan seuraavaa:

Äänestysalue                    Äänestyspaikka

1. Keitele                             Kunnantoimisto

                                            os. Laituritie 1, 72600 KEITELE

 

Äänestys vaalipäivinä alkaa kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 saakka.

 

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys aloitetaan keskiviikkona 17.1.2018 ja lopetetaan tiistaina 23.1.2018.  Ennak­ko­äänestyspaikkana toimii Keiteleen kunnantoimisto, os. Laituritie 1, 72600 Keitele. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:            

                                           viikonpäivä    ajalla                                   kello

                                           ke - pe           17.01. – 19.01.2018            09.00 – 17.00

                                           la - su            20.01. – 21.01.2018            10.00 – 13.00

                                            ma                 22.01.2018                          09.00 – 17.00

                                           ti                    23.01.2018                          09.00 – 18.00

 

                     Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys aloitetaan keskiviikkona 31.1.2018

                     ja lopetetaan tiistaina 6.2.2018. Ennakkoäänestyspaikkana toimii Keiteleen

                     kunnantoimisto, os. Laituritie 1, 72600 Keitele. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna

                     seuraavasti:

                                           viikonpäivä     ajalla                                   kello

                                          ke – pe           31.01.-02.02.2018              09.00 - 17.00

                                          la - su             03.02.-04.02.2018              10.00 - 13.00

                                          ma                  05.02.2018                         09.00 - 17.00

                                          ti                     06.02.2018                         09.00 - 18.00

 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioi­keusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Henkilön, joka haluaa äänestää enna­kolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen kello 16.00. Ilmoittautuminen on voimassa myös toista vaalia varten.

Keiteleen kunnan keskusvaalilautakunnan osoite on: Kunnantoimisto PL 14, 72601 Keitele, puhelin 040 8366 879.

 

Keiteleellä 4. tammikuuta 2018

Keskusvaalilautakunta

Tiedostot