Löydä kiinteistöllesi sopiva jätevesiratkaisu! Vesihuoltotulkki voi auttaa.


10.5.2019 10:00

Kokeile VESIHUOLTOTULKKIa, jonka avulla saat ehdotuksen kiinteistöllesi parhaiten

soveltuvista ja taloudellisimmista jätevesienkäsittelyvaihtoehdosta.

Vesihuoltotulkki toimii jätevesineuvonnan työkaluna, mutta ei korvaa jätevesisuunnitelmaa tai -selvitystä.

http://www.ymparisto.fi/vesihuoltotulkki