Nilakka-Koutajärvi rantaosayleiskaavan muuttaminen, kaavaehdotus


11.5.2020 7:00

Keiteleen kunnanhallitus asettaa Nilakka-Koutajärvi rantaosayleiskaavaehdotuksen liitteineen julkisesti nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana kaavaehdotuksena 11.5.-15.6.2020 väliseksi ajaksi kunnan ilmoitustaululle sekä kunnan verkkosivuille.

Muistutukset rantaosayleiskaavaehdotuksesta on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä Keiteleen kunnanhallitukselle,
os. PL 14, 72601 KEITELE.

 

KEITELEEN KUNNANHALLITUS

Tiedostot