Puhtaan käyttöveden käyttörajoitustiedote vesihuoltolaitokselta voimassa edelleen.


4.10.2018 10:00

Käyttörajoituksella tarkoitetaan muun kuin normaaliin kulutukseen kuulumattomien vedenkäyttökohteiden karsimista. Käyttörajoitus koskee kaikkia vesilaitoksen asiakkaita, mukaan lukien osuuskunnat (LeKu, SaKu, Hemminki ja Säviä). Käyttörajoitus on voimassa toistaiseksi ja sen päättymisestä tiedotetaan erikseen.

 

KEITELEEN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS
Puhtaan käyttöveden käyttörajoitustiedoteSateettoman ja lämpimän kesän jälkeen Viinikkalan vedenottamon pohjavesitilanne on heikko. Heikosta pohjavesitilanteesta johtuen vedenkäsittelylaitokselle pumpattavaa raakaveden määrää joudutaan säännöstelemään. Tämän vuoksi myös loppukäyttäjille joudutaan asettamaan käyttörajoitus.


Käyttörajoituksella tarkoitetaan muun kuin normaaliin kulutukseen kuulumattomien vedenkäyttökohteiden karsimista. Näihin kohteisiin luetaan mukaan mm. nurmikoiden ja kasvien kastelu sekä autojen pesu. Kastelu- ja muita käyttövesiä varten kunnan matonpesupaikalla Rantatiellä on vesipiste josta saa tarvittaessa otettua järvivettä.


Käyttörajoitus koskee kaikkia vesilaitoksen asiakkaita, mukaan lukien osuuskunnat (LeKu, SaKu, Hemminki ja Säviä). Käyttörajoitus on voimassa toistaiseksi ja sen päättymisestä tiedotetaan erikseen.


Hankalaan tilanteeseen haetaan aktiivisesti ratkaisua. Sääennusteissa luvataan jo sateita, mutta niiden ei odoteta nopeasti auttavan heikkoon pohjavesitilanteeseen.

Keiteleellä 3.8.2018


Juho Nuutinen
Tekninen johtaja

Tiedostot