Stipendit haettavana 16.10.2022 mennessä


15.9.2022 10:00

Keiteleen kunta myöntää Sirkka ja Esko Ikäläisen stipendirahastosta 500 euron stipendejä perusopetuksensa suorittaneille jatko-opiskelijoille.

Stipendillä tuetaan Keiteleellä perusopetuksensa suorittaneita opiskelijoita heidän jatko-opinnoissaan lukioissa, ammattioppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa, oppisopimuksessa tms. opiskelussa.
Stipendejä jaetaan vuosittain rahaston tuotto huomioiden 2-5 kpl (á 500 €). Sivistyslautakunta päättää stipendeistä vuosittain hakemusten perusteella.
Valinnassa painotetaan miten stipendi auttaisi, kannustaisi ja palkitsisi hakijan opiskelua.

Hakea voivat kaikki Keiteleellä perusopetuksen päättötodistuksen saaneet, joilla on edellä mainittu opiskelupaikka. Stipendin voi saada vain yhden kerran.

Sivistyslautakunta tarkensi 15.9.2021 rahaston periaatteita niin, että stipendiä ei myönnetä oppivelvollisuuden piirissä (Oppivelvollisuuslaki 1214/2020) oleville opiskelijoille. Tämä tarkoittaa että keväällä 2021/2022 päättötodistuksen saaneet eivät voi nyt saada stipendiä, koska heillä on oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen.

Sivistyslautakunta päättää stipendien jaosta kokouksessaan 2.11.2022. Päätöksestä ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostiin tai postiosoitteeseen. Stipendin saajien pitää toimittaa opiskelutodistus sekä pankkitilinumero, jonka jälkeen myönnetyt stipendit maksetaan.

Hakulomake löytyy täältä https://link.webropol.com/s/stipendihaku2022

Hakulomakkeen voi myös tulostaa ohesta, tai hakea paperilomakkeen kirjastosta tai kunnantoimistosta. Lomakkeessa on palautusohje.

Tiedostot