Varhaiskasvatukseen ja aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen sekä esiopetukseen ilmoittautuminen kaudeksi 2018-19


13.3.2018 14:00

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatuslain mukaan pääsääntöisesti kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on oikeus kunnalliseen päivähoitopaikkaan. Alle kolmevuotiaan lapsen vanhemmilla on oikeus valintansa mukaan saada lapselle kunnallinen hoitopaikka tai kotihoidontuki. Varhaiskasvatusta järjestetään perhepäivähoidossa, vuorohoitopäiväkoti Ankkurinapissa sekä esiopetusikäisille Nilakan yhtenäiskoulussa.

Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Hakemusta ei tarvitse tehdä mikäli lapsella on jo hoitopaikka. Hakemus täytyy kuitenkin uusia, mikäli lapsen nykyinen päivähoitomuoto halutaan vaihtaa perhepäivähoidosta päiväkotihoitoon tai päinvastoin. Varsinaisen hakuajan lisäksi varhaiskasvatukseen on jatkuva haku, jolloin huoltajien työllistymisen tai opintojen vuoksi päivähoito järjestetään kahden viikon kuluessa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tarkistetaan 1.8.2018, joten sekä jatkavien että uusien hakijoiden tulee toimittaa todistus huoltajien ansio-, pääoma- ym. tuloista sekä todistus viimeksi toimitetusta verotuksesta.

Tiedustelut: varhaiskasvatusjohtaja Kaisa Hokkanen p. 0400 969 587

 

Esiopetukseen ja perusopetukseen ilmoittautuminen

Perusopetuslain mukaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus järjestetään Nilakan yhtenäiskoulussa. Viikolla 11 postitetaan väestörekisteristä saatujen tietojen perusteella vuonna 2012 syntyneiden lasten huoltajille esiopetukseen ilmoittautumislomake.

Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Jos teillä on vuonna 2011 syntynyt lapsi, joka ei ole osallistunut Keiteleen kunnan järjestämään esiopetukseen, ottakaa yhteys sivistystoimistoon ilmoittaaksenne hänet perusopetukseen 1. luokalle.

Tiedustelut: palvelusihteeri Elisa Konttinen, p. 040 489 4206.

 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen

Keiteleen kunta järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa lukuvuonna 2018- 2019 Nilakan yhtenäiskoulussa peruskoulun 1.-2. vuosiluokkien sekä kaikkien vuosiluokkien erityisopetuksessa oleville lapsille. Hakemuslomakkeet jaetaan koululta nykyisille esiopetuksen ja 1. luokan oppilaille.

Tiedustelut: palvelusihteeri Elisa Konttinen p. 040 489 4206 tai ohjaaja Anne Laukkanen p. 0400 714 929.    

 

HAKU/ILMOITTAUTUMISOHJEET

Hakemuslomakkeita saa kunnantoimistosta (Laituritie 1) ja päiväkodista. Sähköisesti täytettävän (tulostettava allekirjoitettavaksi) lomakkeen saa kunnan kotisivuilta. Varhaiskasvatukseen haetaan ja esiopetukseen ilmoittaudutaan samalla lomakkeella. Varhaiskasvatukseen voi hakea myös sähköisessä Daisy-palvelussa.

Hakemukset on palautettava 31.3.2018 mennessä.

  • Varhaiskasvatuksen/esiopetuksen lomakkeet palautetaan päiväkotiin tai kunnan keskukseen
  • Aamu- ja iltapäivätoiminnan hakemukset palautetaan Nilakan yhtenäiskoululle tai kunnan keskukseen

Hakemukset voidaan toimittaa myös postitse osoitteella Keiteleen kunta, Sivistystoimisto, PL 14, 72601 Keitele. Lisätietoja saa kunnan kotisivuilta ja sähköpostitse (etunimi.sukunimi@keitele.fi.).

 

Sivistyslautakunta