Varhaiskasvatukseen ja aamu/iltapäivätoimintaan hakeminen sekä esi- ja perusopetukseen ilmoittautuminen 25.3.2019 mennessä


28.2.2019 10:00

VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN TOIMINTAKAUDELLE 1.8.2019 – 31.7.2020

Varhaiskasvatuslain mukaan pääsääntöisesti kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on oikeus kunnalliseen päivähoitopaikkaan. Alle kolmevuotiaan lapsen vanhemmilla on oikeus valintansa mukaan saada lapselle kunnallinen hoitopaikka tai kotihoidontuki. Varhaiskasvatusta järjestetään perhepäivähoidossa, vuorohoitopäiväkoti Ankkurinapissa sekä esiopetusikäisille Nilakan yhtenäiskoulussa.

Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Hakemusta ei tarvitse tehdä mikäli lapsella on jo hoitopaikka. Hakemus täytyy kuitenkin uusia, mikäli lapsen nykyinen päivähoitomuoto halutaan vaihtaa perhepäivähoidosta päiväkotihoitoon tai päinvastoin. Varsinaisen hakuajan lisäksi varhaiskasvatukseen on jatkuva haku, jolloin huoltajien työllistymisen tai opintojen vuoksi päivähoito järjestetään kahden viikon kuluessa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tarkistetaan 1.8.2019, joten sekä jatkavien että uusien hakijoiden tulee toimittaa todistus huoltajien ansio-, pääoma- ym. tuloista sekä todistus viimeksi toimitetusta verotuksesta.

Tiedustelut: varhaiskasvatusjohtaja Kaisa Hokkanen p. 0400 969 587 tai etunimi.sukunimi(at)keitele.fi.

 

ESI- JA PERUSOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODEKSI 2019-2020

Perusopetuslain mukaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus järjestetään Nilakan yhtenäiskoulussa.

Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Jos teillä on vuonna 2012 syntynyt lapsi, joka ei ole osallistunut Keiteleen kunnan järjestämään esiopetukseen, ottakaa yhteys sivistystoimistoon ilmoittaaksenne hänet perusopetukseen 1. luokalle.

Tiedustelut: palvelusihteeri Elisa Konttinen, p. 040 489 4206 tai etunimi.sukunimi(at)keitele.fi.

 

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN HAKEMINEN KAUDELLE 2019-2020

Keiteleen kunta järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa Nilakan yhtenäiskoulussa peruskoulun 1.-2. vuosiluokkien sekä kaikkien vuosiluokkien erityisopetuksessa oleville lapsille. Hakemisesta ilmoitetaan Wilmassa nykyisten esiopetuksen ja 1. luokan oppilaiden huoltajille.

Tiedustelut: palvelusihteeri Elisa Konttinen, p. 040 489 4206 tai etunimi.sukunimi(at)keitele.fi.

 

HAKUOHJEET

Hakemukset sekä varhaiskasvatukseen että esiopetukseen tehdään sähköisesti eDaisyn kautta (www.keitele.fi/Daisy).

Ohjelmaan kirjaudutaan vahvalla tunnistautumisella (esim. pankkitunnuksilla) ao. sivulla olevasta linkistä Daisy-sähköinen asiointi. Daisyssa linkistä Hakemukset valitaan haluttu hakemus.

Esiopetukseen 8.8.2019 tulevista lapsista täytetään Esiopetushakemus. Samalla lomakkeella haetaan esioppilaan täydentävää varhaiskasvatusta, joten varhaiskasvatushakemusta ei tarvitse täyttää erikseen.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan Wilmassa.

Jos huoltajat eivät halua tai eivät voi käyttää sähköistä hakua, kotisivulta löytyvät lomakkeet tulee täyttää ja toimittaa päiväkotiin tai sivistystoimistoon.

Hakemukset on jätettävä 25.3.2019 mennessä.

 

Sivistyslautakunta