Varhaiskasvatukselle valtiontukea yli 157 000 euroa lapsen kasvun ja kehityksen tuen edistämiseen


13.5.2022 10:00

Keiteleen kunnan varhaiskasvatus sai jättipotin (157 500 €) valtion tukea lapsen kasvun ja kehityksen tuen uudistamisen edistämiseen. Avustusta voidaan käyttää ryhmien pienentämiseen palkkaamalla lisää henkilöstöä. Myös koulutusta henkilöstölle on suunnitteilla. Lisäksi on saatu avustusta varhaiskasvatuksen liikuntahankkeeseen, jossa tavoitteena on kehittää alle kouluikäisten ja heidän perheidensä liikunnallista elämäntapaa. Päiväkotiin on mahdollista myös palkata päiväkotiavustaja, jolloin kasvatushenkilöstöllä jää enemmän aikaa pedagogiseen työhön.

  • Varhaiskasvatuksen liikunnallisen elämäntavan kehittäminen pohjautuu Varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointi ohjelmaan - Liikkuva Varhaiskasvatus. Lisäämme huomattavasti perheiden kanssa tehtävää liikunnallista avointa varhaiskasvatusta perhetapahtumin ja Suomen ladun Metsämörri-toiminnankeinoin. Lisäksi olemme palkanneet yläasteikäisiä nuoria liikuttamaan ja leikittämään lapsia iltapäiviin. Hankerahalla olemme uudistaneet liikuntavälineistöämme nykyaikaisemmaksi. Nyt saadulla isolla hankeavustuksella lasten kasvun ja kehityksen tukemiseksi palkkaamme lisää ammattihenkilöstöä pienentämään entisestään lapsiryhmien kokoa, jotta lapset saisivat mahdollisimman paljon henkilökohtaista tukea ja ohjausta kehitykseensä. Keiteleen kokoisessa kunnassa tällaiset rahat saavat aikaan paljon hyvää ajatellen kaikkia perheitä, varhaiskasvatusjohtaja Kirsi Tuononen toteaa.

Keiteleen sivistystoimi on saanut alkuvuoden 2022 aikana päätöksiä valtion erityisavustuksista hankkeisiin jo 270 000 euron verran varhaiskasvatuksen tuki mukaan lukien.

Hankerahaa on saatu liikuntaneuvontaan, jossa vähän liikkuvia työikäisiä ohjataan elämäntapamuutokseen yhteistyössä liikuntatoimen, työterveyshuollon ja sosiaalitoimen kanssa. Liikuntaneuvontaan voi myös itse ottaa yhteyttä.  Etsivään nuorisotoimintaan saadaan vuosittain avustus; nuorisotyöntekijän työpanoksesta puolet ohjautuu tähän toimintaan.

Lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseksi Keiteleelle myönnettiin rahaa valtakunnalliseen Harrastamisen Suomen malliin. Avustuksen tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle oppilaalle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

  • Oppilaiden toivomat parkour ja tanssi ovat toteutumassa ensi syksynä ja keppihevoskerhoa suunnitellaan, liikuntapalveluvastaava Katja Pirhonen kertoo. Myös liikunta- ja kokkikerho mainittiin useissa oppilaiden antamissa vastauksissa kerhotoiveista. Kerhojen järjestämiseen toivotaan apua myös järjestöiltä, Pirhonen lisää.

Nilakan yhtenäiskoulu on saanut hankerahaa tasa-arvoa edistäviin toimiin sekä laadun kehittämiseen. Tarkoitus on jatkaa edellisten vuosien hankkeiden turvin tehtyjä joustavia ryhmäjakoja sekä jakotunteja. Avustusta voidaan käyttää myös henkilökohtaisten ohjaajien sekä tsemppiohjaajan palkkaukseen. Yhtenäiskoulu on myös saanut rahaa kerhotoimintaan ja nuorten moottorikerhoon on saatu vuosittain pientä avustusta.

Uudet hankkeet suuntautuvat tulevaisuuteen. Tällä hetkellä on avustusten turvin käynnissä muun muassa SavoGrown kuntien yhteinen opinto-ohjauksen hanke, jossa Keitele on isäntäkuntana. Vesannon kunnan kanssa on yhteinen hanke, jolla saadaan ostettua koulupsykologin palveluja. Avustusta on saatu myös koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseen varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa.

 

Lisätietoja

Kirsi Tuononen, varhaiskasvatusjohtaja
p. 0400 969 587 kirsi.tuononen@keitele.fi

Katja Pirhonen, liikuntapalveluvastaava
040 489 4209, katja.pirhonen@keitele.fi

Ville Ahonen, sivistysjohtaja
p. 040 761 5120, ville.ahonen@keitele.fi