Viheristutukset, liikennejärjestelyt ja virkistysreitti/kulttuuripolku, niillä Keiteleen taajaman viihtyisyyttä voitaisiin lisätä!


8.1.2018 8:20

Viheristutukset, liikennejärjestelyt ja virkistysreitti/kulttuuripolku, niillä Keiteleen taajaman viihtyisyyttä voitaisiin lisätä. Keiteleen kunnan eRaadin kautta 8.-31.12.2017 toteutettuun kyselyyn vastasi 29 vastaajaa ja lisäksi kuntaan saapui yksi vastaus sähköpostilla.

Kukkaistutuksia, pensaita ja puita ehdotettiin lisää keskustan alueelle ja niiden, nurmikoiden ja piennaralueiden hoito nähtiin tärkeänä. Puistoihin, torialueelle ja muuallekin kaivataan istumapenkkejä levähtämiseen. Virkistysreittiä/luontopolkua toivotaan myös keskustaan. Lossisaaren luontopolku kaipaa vastaajien mukaan valaistusta, jotta myös reitin ilta-aikainen käyttö on mahdollista.

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi vastaajat mainitsivat monia kohteita. Kevyen liikenteen väyliä toivottiin lisättävän, samoin teiden kunnossapitoa myös ELY-keskukselta. Turvallisuutta lisäisivät myös valaistuksen ja tienviittojen tai elintarvikeliikkeiden edustan liikennejärjestelyjen parantaminen. Valoteos tai tilataide lisäisivät myös kunnan yleisilmettä ja oikein sijoitettuna sellainen voi tulla jopa kunnan maamerkiksi.

Keiteleen hienot puitteet, luonto ja vesistön suomat mahdollisuudet halutaan tarjota myös vierailijoille. 77-tielle kaivattiin markkinoivampia opaskylttejä, jotka houkuttelevat matkailijoita pysähtymään ja tuovat kuntaa esille. Näkyvyyttä paikkakunta saisi myös festarilla tai muulla isolla tapahtumalla.

”Me kaikki voimme pitää huolta kuntakeskuksemme siisteydestä”, totesi eräs vastaaja, ja kuten kyselyn vastauksista näkyy, pienilläkin teoilla voidaan taajaman viihtyisyyttä lisätä. Kiitos kaikille vastanneille hyvistä, perustelluista vastauksista! Kunnan johtoryhmä käsittelee kyselyn vastaukset ja ottaa ehdotukset huomioon valmistelussa.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin Honor 8 Lite älypuhelin. Arpaonni suosi Emmu Nousiaista.


Tiedostot