Maakunnan korkein työpaikkaomavaraisuus

Kuntatalous tasapainossa

Aloittavan yrityksen tuki

 

 

Peruspalvelut kunnossa

Nuorten kannustinraha

Kotihoidontuen kuntalisä

Työllistämisen kuntalisä