Saavutettavuusseloste

Keiteleen kunta pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain 306/2019 mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee https://www.keitele.fi -verkkosivustoa. 

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset. Saavutettavuusauditoinnin keitele.fi-verkkopalvelusta on tehnyt Eficode Oy 31.5.2021.

Saavutettavuuden tila

Keiteleen kunnan verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason A ja AA vaatimukset osittain.

Ei-saavutettava sisältö

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.

  • Sivustolla on puutteita kontrastiin ja väreihin liittyen.
  • Teksti ja otsikot eivät kaikkialla erotu riittävästi taustasta. Sivuston väriasua tullaan korjaamaan. Fontit ovat enimmäkseen pientä. 
  • Sivuston otsikoiden ja etusivun kuvapainikkeiden syöttökentän kuvauksissa on puutteita. Kuvalinkeillä voi olla tyhjä tekstivastine. 
  • Yksittäisistä kuvista puuttuu alt-määrite. Korjaustoimenpiteitä tehdään.
  • Chatin avauspainikkeeseen ei saa kohdistusta näppäimistöllä. 
  • Sivustolle luoduilla lomakkeilla ei ole tekstivastikkeita ruuduilla, jolloin ruudunlukija ei pysty tunnistamaan mitä lomaketietoa tarvitaan.
  • Verkkosivusto sisältää lomakkeita ja liitetiedostoja (pdf, doc), jotka eivät ole saavutettavia. Osa linkitetyistä asiakirjoista on tuotettu skannaamalla eivätkä ne ole koneluettavia. Osa pdf-muotoisista asiakirjoista ei myöskään ole laadittu tai tallennettu saavutettavaksi. Näin ollen esimerkiksi päätöksenteon pöytäkirjat tai esitteet eivät välttämättä toimi kaikilla ruudunlukulaitteilla.
  • Kaavoituksen verkossa esillä olevat pdf-muotoiset asiakirjat sisältävät paljon tietoa, joka on todettu ei-saavutettaviksi mm. karttaliitteitä. Näiden korjaaminen on kohtuuton rasite.
  • Keiteleen kunnan verkkosivusto tarjotaan tällä hetkellä vain suomen kielellä. 

Saavutettavuustyömme sivuston suhteen on käynnissä.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Keitele.fi verkkosivusto on julkaistu 29.6.2016. Sivuston tekninen toteuttaja on Tietotalo Oy.  Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 21.9.2020 ja sitä on päivitetty 14.6.2021. Saavutettavuuden arvioimiseksi käytössämme on SiteImprove-monitorointityökalu. Kolmannen osapuolen tekemän saavutettavuusauditoinnin teki Eficode Oy 31.5.2021.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme?

Kerro meille havaitsemasi saavutettavuuspuutteet ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Palautteen voit antaa saavutettavuuspalaute -verkkolomakkeella, sähköpostitse keitele(at)keitele.fi tai puhelimitse 017 273 100 (vaihde). Ei-saavutettavia sisältöjä voit pyytää saavutettavassa muodossa.

Saavutettavuuskantelu ja saavutettavuusselvityspyyntö

Mikäli et ole tyytyväinen Keiteleen kunnalta saamaasi vastaukseen, et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana tai et saa pyydettyä sisältöä saavutettavassa muodossa, voit tehdä sivustosta saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön. Suomessa saavutettavuutta valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI). ESAVIn Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivuilla on ohjeet ja osoitteet ilmoituksen tekemiseen.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puh. 0295 016 000 (vaihde)

 

Ota yhteyttä