Aloitteet
Kuntalaisen aloite

Kuntalaki takaa kuntalaisille yhden suoran vaikuttamisen välineen, oikeuden tehdä kunnalle aloite sen toimintaa koskevissa asioissa. Keiteleen kunta on liittynyt kuntalaisaloite.fi -verkkopalveluun ja nyt kuntalainen tai palvelun käyttäjä voi tehdä aloitteen sähköisesti. Aloite voidaan lähettää palvelusta suoraan kuntaan tai siihen voidaan palvelussa kerätä kannatusta.

Jokainen kuntalaisaloite käsitellään kunnassa. Aloite ohjataan sen viranomaisen käsiteltäväksi, jonka toimialueeseen se kunnassa kuuluu. Aloitteen käsittelee useimmiten kunnanhallitus tai jokin lautakunta. Valtuustolle tuodaan tiedoksi vuosittain helmikuun loppuun mennessä sen toimialaan kuuluvat aloitteet ja niiden perusteella suoritetut toimenpiteet. Valtuusto voi todeta tällöin, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Tee kuntalaisaloite (linkki kuntalaisaloite.fi-palveluun)

Aloitteen voi edelleen toimittaa myös kirjallisesti:

Keiteleen kunnanhallitus
Laituritie 1, PL 14
72601 KEITELE tai
keitele@keitele.fi, merkitse tällöin viestikenttään sana: Valtuustoaloite

Valtuuston työjärjestyksen 5 §:n mukaan:" Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava.

Yhteystiedot

Airi Kinnunen

hallintojohtaja