Yhdistysten ja järjestöjen yhteystietojen ilmoitus

Ilmoita yhdistyksen yhteystiedot sekä määrittele ne tiedot, jotka voimme julkaista kunnan verkkosivuilla. Henkilötietojen osalta (henkilökohtainen sähköposti, puhelinnumero, osoite) täytyy olla julkaisulupa ao. henkilöltä.

Yhdistys- ja järjestörekisterin yhteystietoja hyödynnetään kunnan ja yhdistysten/järjestöjen välisessä viestinnässä. Yhteystietojen ilmoittaminen varmistaa, että kunnasta lähetettävä tieto tavoittaa oikeat henkilöt.

Samalla lomakkeella voi ilmoittaa myös muuttuneet yhteystiedot.