Kotiseutuarkisto
Keiteleen kotiseutuarkisto perustettiin vuonna 2002. Arkisto sijaitsee ns. entisen opettajien asuntolan alakerrassa.

Millainen materiaali kuuluu kotiseutuarkistoon?
Kotiseutuarkistoon voi sisältyä vain sellainen arkisto tai sellaiset arkistot, jotka ovat yksityisluontoisia eivätkä näin ollen ole säännöllisen julkisen arkistonhoidon piirissä. Tällaisia ovat mm. seurojen ja yhdistysten, osuuskuntien, liikelaitosten tai sukua ja yksityisiä henkilöitä koskevat arkistot .

Keitelettä koskevaa arkistoaineistoa löytyy myös muista arkistoista. Tietoja niistä löytyy netistä esim. Kansallisarkiston sivulta arkisto.fi.
Yhteystiedot

Keiteleen kirjasto

Koulutie 1, 72600 Keitele

Soile Kokkonen

kirjastonjohtaja, kansalaisopiston osastovastaava