Sepon seiska

Sepon seiska on punaisilla tolpilla merkattu 7,2 km ulkoilureitti.

Reitti: Urheilukentältä (Lepolantie 3) Kirkkotietä pitkin Pekantielle. Kuljettuasi noin 1,5 km Pekantietä reitti haarautuu oikealle metsäpolulle. Metsäpolulta Savelantielle ja sieltä latupohjan kautta urheilukentälle.

Urheilukentän suunnasta latupohjaa kulkiessasi reitillä on ensin kuntoportaat, Sepan laavu ja noin 700 metrin päässä kota. Laavulla ja kodalla puita ja tulentekomahdollisuus. (Keiteleen laavut - Keitele)

Reitti nuotiopaikalle lähtee metsäpolulta ja se on merkattu valkoisilla tolpilla.

Sepon Seiska.jpg