Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto

Keiteleen kunnassa toimii nuorisolaissa säädetty, monialainen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto. Verkosto koostuu 13 paikallisten ja alueellisten nuorten palveluiden edustajasta sekä mahdollisista vieraaksi kutsuttujen palveluiden edustajista. Verkosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja sen kohderyhmänä ovat kaikki kunnassa asuvat nuoret, mutta verkosto ei käsittele yksittäistä nuorta koskevia asioita.

Verkoston kokoonpano:
 • sivistysjohtaja (pj)
 • nuoriso-ohjaaja / etsivä nuorisotyöntekijä (siht)
 • seurakunnan nuorisotyöntekijä
 • varhaiskasvatusjohtaja
 • oppilaanohjaaja
 • mt-neuvolan sairaanhoitaja
 • Ankkuri-toiminnan poliisi
 • TE-toimiston edustaja
 • koulukuraattori
 • kouluterveydenhoitaja
 • sosiaaliohjaaja
 • asuntotoimiston edustaja
 • yrittäjien edustaja

Verkoston tehtävänä on:

1) koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi;

2) edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista, yhteisiä menettelytapoja nuoren palveluihin ohjaamisessa sekä tiedonvaihdon sujuvuutta;

3) edistää yhteistyötä nuorisotoiminnan toteutumiseksi.

Verkoston tietoon/ käsittelyyn voi tuoda ja ehdottaa asioita liittyen edellä mainittuihin tehtäväkokonaisuuksiin.

Yhteystiedot

Veera Pääkkö

nuoriso-ohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä

Ville Ahonen

rehtori/ sivistysjohtaja