Etsivä nuorisotyö

Nuoren henkilökohtaista palvelua

Keiteleen etsivässä nuorisotyössä tavoitteena on kartoittaa erilaisin tavoin haasteellisessa elämäntilanteessa olevan 14-29 -vuotiaan nuoren tilannetta ja tehdä yhdessä nuoren kanssa suunnitelmia tulevaisuuteen. Etsivässä työssä nuorta ohjataan hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti ja etsitään yhdessä erilaisia polkuja kohti koulutusta, työelämää tai muuta tavoitetta.

Etsivään nuorisotyöhön voi ottaa yhteyttä nuori itse, nuoren perheenjäsen, sukulainen tai vaikka kaveri. Joissain tapauksissa kotikunnan etsivä nuorisotyö saa nuoren tilanteesta lakisääteisen ilmoituksen esimerkiksi oppilaitokselta tai puolustusvoimilta.
Huoli nuoren tilanteesta voi herätä esimerkiksi, jos hän jää ilman koulutuspaikkaa tai työtä, hänellä on vaikeuksia suoriutua opinnoissaan tai hänen opintonsa tai asepalveluksensa uhkaa keskeytyä, hänellä on ongelmia toimeentulon tai ihmissuhteiden kanssa tai esimerkiksi terveydellisiä ongelmia, jotka haittaavat hänen etenemistään.

Etsivän nuorisotyön työmuotoja ovat esimerkiksi:

- ohjauskeskustelut
- opiskelupaikan ja työpaikan hakemisessa avustaminen
- toimeentuloon liittyvien asioiden hoitamisessa, kuten lomakkeiden täyttämisessä auttaminen
- tutustumisvierailut esimerkiksi oppilaitoksiin ja virastoihin
- retket ja harrastamiseen kannustaminen

Etsivässä nuorisotyössä tehdään tarvittaessa yhteistyötä myös vanhempien ja muiden nuoren verkostojen kanssa ja autetaan edelleen rakentamaan nuorelle tukiverkostoa. Etsivä nuorisotyö on nuorelle vapaaehtoista ja ilmaista. Etsivä nuorisotyöntekijä pitää yhteyttä nuoreen sovitulla tavalla ja tapaa nuorta nuoren toivomassa paikassa, esimerkiksi toimistolla, nuoren kotona tai vaikka lenkillä.

 

Yhteystiedot

Veera Pääkkö

nuoriso-ohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä

Yhteydenottopyyntö etsivälle: yhteysetsivaan.fi

Yhteydenotto on helppoa ja turvallista. Lähetä yhteydenottopyyntö netissä!

 

Facebook: Keiteleen nuorisotyö

Instagram: keiteleennuortenveera

Nuorten palvelukartta

Tämä nuorten sähköinen palvelukartta on koottu nuoria koskettavien aihealueiden paikallisista, alueellisista ja valtakunnallisista palveluista. Kartta ohjaa linkeillä erilaisille sivustoille, joilta toivottavasti löytyy apua ja neuvoa eri elämäntilanteisiin, sekä vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin.