Hyvinvointisuunnitelma ja hyvinvointikertomus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä seurataan säännöllisin väliajoin hyvinvointikertomuksen avulla. Hyvinvointisuunnitelmalla johdetaan, kehitetään ja ohjataan kunnassa tehtävää hyvinvointi- ja osallisuustyötä. Hyvinvointisuunnitelma tiivistää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet, toimenpiteet ja arvioinnin yhteen asiakirjaan.