Hankinnat
Keiteleen kunta on IS-hankinnan jäsen. Hankinnat kilpailutetaan noudattaen julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä sekä muita hankintoihin liittyviä lakeja ja kriteerejä.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan myös pienhankinnoissa on tehtävä hintavertailu.
Yhteystiedot

Airi Kinnunen

hallintojohtaja