Hankkeet ja projektit

Kunnassa haetaan aktiivisesti avustuksia eri rahoittajilta erilaisiin kuntalaisia hyödyttäviin hankkeisiin.

Näille sivulle on koottu kuluvana vuonna meneillään olevia projekteja.

-----------------------

 

PUUPOLKU -virkistysreitin rakentaminen 2021: Hankkeessa rakennetaan virkistysreitti kuntakeskustaan.

---------------------

Keiteleen elinvoimaisuuden kehittäminen -hanke 

Rahoitus: Pohjois-Savon liitto ja Keiteleen kunta. Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen määräraha (AKKE)

Ajalla: 1.4.2023 - 30.9.2024

Keiteleen kunnan ja Pohjois-Savon liiton yhteisessä Keiteleen elinvoimaisuuden vahvistaminen -hankkeessa pyritään edistämään yhteisöllisyyttä, alueelle sitoutumista ja kotoutumista, tapahtumakentän kehittämistä sekä eri yhteisöjen välistä yhteistyötä niin kuntalaisten, yhdistysten kuin yritystenkin keskuudessa.

Hankkeen avulla voidaan parantaa mahdollisuuksia vastata Keiteleen alueen yritysten osaavan työvoima tarpeeseen ja vahvistaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä alueella, kun kunnan elinvoimaa vahvistavat toimenpiteet, yhteisöllisyyden lisääntyminen ja kirkonkylän elävöityminen tukevat työikäisten kuntaan asettumista, sitoutumista ja juurtumista.

Hankkeen työpaketit

Työpaketti 1: Osaamisen lisääminen ja erilaisten työn tekemisen tapojen tukeminen

Työpaketti 2: Yhteisöllisyys ja sitouttaminen

Työpaketti 3: Tapahtumat

Työpaketit sisältävät erilaisia toimenpiteitä, joilla hankkeen tavoitteet pyritään saavuttamaan.

Hankkeen kohderyhmät

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä on alueella jo asuvat tai alueelle sijoittuvat työikäiset. Kohderyhmää ovat yritykset, yhdistykset sekä alueella satunnaisesti aikaansa viettävät työikäiset. Välillisesti kohderyhmää ovat kaikki kuntalaiset.

 

Lisätietoja hankkeesta ja tapahtumista löytyy Keiteletalon uutiskirjeestä kunnan some-kanavilta.

Teemu Koljonen, Keiteletalon isäntä / projektipäällikkö

Elinvoimaisuuden vahvistaminen -hanke 050 473 3660, teemu.koljonen@keitele.fi

Äyräpääntie 6, 72600 Keitele Keitele.fi/keiteletalo

Yhteystiedot