Hankkeet ja projektit

Kunnassa haetaan aktiivisesti avustuksia eri rahoittajilta erilaisiin kuntalaisia hyödyttäviin hankkeisiin.

Näille sivulle on koottu kuluvana vuonna meneillään olevia projekteja.

-----------------------

KOTELO-hanke 2019-2021: Työllistyvyyden, osallisuuden ja toimijuuden vahvistamiseen. Yhteishanke Pielaveden, Tervon ja Vesanon kuntien kanssa.

PUUPOLKU -virkistysreitin rakentaminen 2021: Hankkeessa rakennetaan virkistysreitti kuntakeskustaan.

Keiteleen yhdistysten talo 2021-2023: Hankkeessa otetaan vanha Lääkärintalo yhdistysten käyttöön, tehdään siitä yhdistysten talo sekä kuntalaisten olohuone. Hankkeessa kehitetään Keiteleen tapahtumia, yhdistystoimintaa ja yhteistyötä kunnan, yritysten ja yhdistysten välillä sekä sisältöjä Keiteleen PUUPOLULLE.