Päiväkodin ruokailu

Ruoka on tärkeä osa lapsen kasvua ja kehitystä. Se edistää lapsen fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia ja ylläpitää vireyttä hoitopäivän aikana. Päiväkotiruokailun tavoitteena on tarjota lapselle riittävät ja tasapainoiset ateriat sekä ohjata lasta monipuoliseen ja vaihtelevaan ruokavalioon. Ateriarytmi ja säännöllisyys ovat myös tärkeä kasvatuksellinen osa lapsen ruokailua.

Ruokakasvatus päivähoidossa ohjaa alle kouluikäistä suomalaiseen perusruokaan. Lasta totutellaan vähitellen uusiin makuihin. Päiväkotiruokailussa korostuu kodin, päiväkodin ja ruokapalvelun saumaton yhteistyö lasten ruokakasvatuksen hyväksi.
Teemoja päiväkotiruokailussa mm. juhlat, lähiruoka, luomu, kasvikset sekä kasvatuksellisia menetelmiä (SAPERE – ruokakasvatusmenetelmä).

Erityisruokavaliot

Terveydellisistä syistä erityisruokavalion saa toimittamalla lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksen ruokapalvelulle. Päiväkodissa noudatetaan valtakunnallista allergiaohjelmaa. Eettisistä tai uskonnollisista syistä erityisruokavalion saa vanhempien ilmoituksella täyttämällä terveydenhoitajalta saatavan lomakkeen, johon merkitään rajoittavat raaka-aineet. Kasvisruokavaliota noudattavan lapsen vanhempien tulee neuvotella terveydenhoitajan kanssa.  Pidemmät poissaolot on hyvä ilmoittaa hoitajalle.

Palaute

Palautteesi on tärkeä, koska se auttaa meitä kehittämään toimintaamme. Palautetta voi antaa myös nettilomakkeella.