Tietosuojaselosteet

Keiteleen kunta kerää henkilötietoja lakisääteisten tehtävien ja erilaisten palveluiden suorittamista varten. Tietosuojaselosteet on laadittu informoimaan asiakkaita henkilörekistereiden käyttötarkoituksesta, tietosisällöstä, tietolähteistä ja tietojen luovutuksen periaatteista. Tietosuojaselosteesta käy ilmi myös asiakkaan oikeudet rekisteritietoihinsa.

Kukin kunnan toimiala ja kunnan omistama yhtiö vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Selosteita kartutetaan ja päivitetään.