Vanhus- ja vammaisneuvosto

Kuntalain mukaan kunnassa tulee olla sekä vanhus- että vammaisneuvosto tai yhdistetty vanhus- ja vammaisneuvosto. Hallintosäännön 12 §:n mukaan Keiteleellä on  yhteinen vanhus- ja vammaisneuvosto, jonka asettamisesta, kokoonpanosta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.

Neuvoston tarkoituksena on edistää viranomaisten, ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden sekä vanhus- ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa Keiteleen kunnassa. Toiminnan tavoitteena on varmistaa ikääntyneen väestön ja vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja kutsuu tarvittaessa asiantuntijoita kokouksiin. Neuvoston jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan koulutustilaisuuksiin. Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet suunnittelevat sekä järjestävät mahdollisuuksien mukaan tapahtumia ja teemapäiviä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Keiteleen vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet

Keiteleen seurakunta                        Johanna Konttinen

Ortodoksinen seurakunta                         Helena Suomala

Eläkeliiton Keiteleen yhdistys ry            Helena Nuutinen

Keiteleen helluntaiseurakunta    Marko Tabell

Keiteleen Eläkeläiset ry                           Ulla Ylitalo

Keiteleen Eläkkeensaajat ry                    Marja Airasto

Keiteleen vanhusten ja Marita Kananen                                  eläkeläisten tukiyhdistys ry                     

Keiteleen Sotaveteraanit ry                     Ossi Salonen

Sotainvalidien Veljesliitto,                      Matti Saastamoinen                                             Pohjois-Savon piiri                                 

Keiteleen kehitysvammaisten tuki ry      Sirpa Jauhiainen

 Kauko Jauhiainen

Keiteleen mielenterveysyhdistys             Raimo Ylönen                                            Kelu ry

Keiteleen kunta                                        Auri Neijonen sihteeri