Vanhus- ja vammaisneuvosto

Kuntalain mukaan kunnassa tulee olla sekä vanhus- että vammaisneuvosto tai yhdistetty vanhus- ja vammaisneuvosto. Hallintosäännön 12 §:n mukaan Keiteleellä on  yhteinen vanhus- ja vammaisneuvosto, jonka asettamisesta, kokoonpanosta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.

Neuvoston tarkoituksena on edistää viranomaisten, ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden sekä vanhus- ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa Keiteleen kunnassa. Toiminnan tavoitteena on varmistaa ikääntyneen väestön ja vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja kutsuu tarvittaessa asiantuntijoita kokouksiin. Neuvoston jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan koulutustilaisuuksiin. Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet suunnittelevat sekä järjestävät mahdollisuuksien mukaan tapahtumia ja teemapäiviä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Keiteleen vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet

Keiteleen seurakunta                               Johanna Konttinen

Ortodoksinen seurakunta                         Helena Suomala

Eläkeliiton Keiteleen yhdistys ry            Riitta Kukkurainen

Keiteleen Eläkeläiset ry                           Ulla Ylitalo

Keiteleen Eläkkeensaajat ry                    Marja Airasto

Keiteleen vanhusten ja                             Marita Kananen                             eläkeläisten tukiyhdistys ry                     

Keiteleen Sotaveteraanit ry                     Ossi Salonen

Sotainvalidien Veljesliitto,                      Matti Saastamoinen                                                                                     Pohjois-Savon piiri                                 

Keiteleen kehitysvammaisten tuki ry      Sirpa Jauhiainen ja                                

                                                                 Kauko Jauhiainen        

Keiteleen mielenterveysyhdistys             Anna Maija Kekki                                           Kelu ry

Keiteleen kunta                                        Eija Liimatainen

Keiteleen kunta                                        Susanna Suomela
                                                                  - sihteeri