Keiteleen Puupolku on ensiaskel osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseen ja kestäviin ilmastoratkaisuihin!


30.9.2021 11:00

Keiteleen Puupolku on ensiaskel osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseen ja kestäviin ilmastoratkaisuihin!  

Keiteleen kuntakeskustaan ja sen lähiympäristöön on valmistumassa konkreettinen Puupolku, jossa lapsille ja nuorille jaetaan tietoa metsästä, puusta, puurakentamisen mahdollisuuksista, alueen ammateista ja paikkakunnan yrityksistä. Konkreettisen Puupolun avajaisia vietetään Keiteleellä 29.lokakuuta.  

Konkreettinen puupolku on digitaalinen kierros Keiteleen taajamassa ja jatkoa Keiteleen keskustasta löytyvälle Keiteleen Kylänraitti AR – polulle, jossa pääsee tutustumaan paikkakunnan historiaan, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Keiteleen Kylänraitti AR – polku avattiin jo kesäkuussa 2021.   

Valmistuvalla Puupolulla tutustutaan puihin ja metsään sekä niiden merkitykseen luonnossa ja alueen hyvinvoinnissa (esimerkiksi metsän virkistysmahdollisuudet, puun ilmastovaikutukset ja puuhun liittyvät ammatit). Polulla on myös Keiteleen varhaiskasvatuksen ja Nilakan yhtenäiskoulun oppimisympäristöt. Keitele kutsuu myös lähialueen varhaiskasvatus- ja kouluryhmiä mukaan Keiteleen positiiviseen puukapinaan, reitti on kaikkien vapaasti käytettävissä ja esittelemme mielellämme uutta innovaatiota kaikille kiinnostuneille, kun polku avataan.  

Keiteleen kunta on tehnyt konkreettista Puupolkua tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten ja elinkeinoelämän sekä alueen oppilaitosten kanssa positiivisessa elinvoimakapina - hengessä. Lisäksi Puupolun sisältöä on viety vahvasti eteenpäin opinnäytetyöllä, jota on tehnyt ympäristösuunnittelun opiskelija Anna Tynkkynen. Lisäksi konkreettisen Puupolun rakentamiseen on saatu hankerahoitusta eri kanavien kautta.  

- Konkreettinen puupolku on osa Keiteleen puustrategiaa, jonka tavoitteena on esimerkiksi vahvistaa paikkakunnan ammattien vetovoimaa sekä houkuttelevuutta ja varmistaa osaavan työvoiman saatavuus pitkällä aikavälillä. Tämäntyyppisen polun avaaminen on varmasti Suomessa laatuaan ensimmäisiä, johon on yhdistetty lasten ja nuorten oppiminen sekä toiminnallisuus. Toivottavasti tämä innostaa lapsia ja nuoria entistä enemmän näkemään alueen työpaikat ja suomalaiset metsät mahdollisuutena käytännönläheisellä tavalla, kertoo Keiteleen kunnanjohtaja Juha-Pekka Rusanen.  

Keiteleen Puupolku on myös hieno esimerkki poikkihallinnollisesta toimintavasta ja tulevaisuuden kunnan verkostomaisesta toiminnasta, jossa kunnan eri toimijat sekä kumppanit on koottu yhteen yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.  

- Puupolku sisältää konkreettisen reitin lisäksi muita konkreettisia toimia, joilla vahvistetaan puu- ja metsäalan houkuttelevuutta. Nilakan yhtenäiskoulussa on tehty esimerkiksi hartiavoimin töitä TET – harjoittelupaikkojen osalta tuotteistamalla niitä, jotta lasten ja nuorten harjoittelut olisivat yritysten kannalta helppo toteuttaa. Lisäksi yläkoulun valinnaisainetarjonnassa on otettu huomioon biotalous ja Keiteleen puupolku, jatkaa kunnanjohtaja Juha-Pekka Rusanen.
 

Puupolku on kokonaisvaltainen Keiteleen kunnan kehittämisen työkalu, jossa kuntastrategian yksi kärki, PUU, on keskiössä. Konkreettisen Puupolun lisäksi ajatus näkyy kaikessa kunnan kehittämisessä.  

- Lähdemme siitä, että Puupolun tavoitteet linkittyvät Keiteleen kunnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, jossa kärkitavoitteita ovat esimerkiksi teollisuusalueen kehittäminen ja puurakentamisen edistäminen. Saimme äskettäin esimerkiksi Keiteleen puukylä-hankkeelle rahoituksen, jonka tavoitteena on viedä eteenpäin puurakentamisen ideaa Keiteleen kuntakeskustan kehittämisessä, Rusanen kertoo.   

Keiteleen Puupolkua varten on julkistettu myös maskotti, Manu Majava, joka tutustuttaa lapset ja nuoret metsään sekä sen monipuolisiin mahdollisuuksiin. Manu Majava toimii oppaana ja kertojana Keiteleen konkreettisella Puupolulla. Lisäksi Manu Majava tuotteita tullaan julkistamaan syksyn 2021 aikana.  

Lisätietoja:
Juha-Pekka Rusanen, Keiteleen kunnanjohtaja  

+ 358 50 355 5393 

juha-pekka.rusanen@keitele.fi