Keiteleen kunta toimeenpanee valtioneuvoston linjauksia. Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta 3/2020


17.3.2020 10:00

Keiteleen kunta 17.3.2020

Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta 3/2020

Maan hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti. Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot.

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi

Tämä tiedote täydentää Keiteleen kuntalaisille ja henkilöstölle aikaisemmin annettuja tiedotteita.

Keiteleen kunta toivoo kaikilta kuntalaisilta sekä henkilöstöltä malttia ja rauhallisuutta. Tämänhetkisen tiedon mukaan Keiteleen kunnan alueella ei ole todettuja koronavirusinfektioita. Seuraamme tilanteen kehittymistä tarkasti. Vältä turhaa liikkumista, huolehdi käsihygieniasta sekä itsesi ja lähimmäistesi terveydestä.

Tämä vallitseva tilanne vaatii meiltä kaikilta joustavuutta, venymistä ja vastuullisuuta. Hyvällä asenteella ja sujuvalla yhteistyölle selviämme tästäkin.

Koronatilanne elää jatkuvasti, joten kehotamme seuraamaan mm. valtioneuvoston verkkosivuja, THL:n verkkosivuja, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin sekä Kysterin verkkosivuja sekä kunnan eri tiedotuskanavia (nettisivut, some), joita päivitetään aktiivisesti.

www.valtioneuvosto.fi

www.thl.fi

https://www.psshp.fi/etusivu

https://www.psshp.fi/web/kysteri

www.keitele.fi

 

Keiteleen kunnan varautumisryhmä kokoontui aamulla 17.3. ja linjasi seuraavat toimenpiteet maan hallituksen linjausten mukaisesti:

Perusopetus

Koulujen tilat suljetaan 18.3.2020 alkaen 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytetään. Opetus ja ohjaus järjestetään poikkeuksellisin opetusjärjestelyin. Kouluissa tehdään tarvittavat päätökset oppilaskohtaisista erityisjärjestelyistä.

Poikkeuksena kouluissa järjestetään kuitenkin esiopetus sekä perusopetuksen 1 - 3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Tarkemmat ohjeet koteihin tulevat Wilman kautta.

Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville.

Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. Järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona.

Tämä tulee voimaan keskiviikkona 18.3.2020

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus pidetään toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti.

Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Tarkemmat ohjeet koteihin tulevat Daisyn kautta.

Muut toiminnot

Suomessa museot, teatterit, kulttuuritalot, kirjastot ja kirjastoautot, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset suljetaan 18.3.2020 alkaen 13.4. saakka. Näin toimitaan myös Keiteleellä.

Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen suositellaan toimivan samoin.

Vierailut ja väen kokoontumiset

Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.

Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä.

Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.

Toimintaohjeena, yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), poislukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.

Kunnanviraston ollessa suljettuna Keiteleen kunnan yli 70-vuotiaat voivat ottaa puhelimitse yhteyttä kunnan vaihteeseen 017 273 100, mikäli he tarvitsevat apua ruokakaupassa käynneissä tai muissa välttämättömissä asioinneissa, eivätkä he ennestään ole kotihoidon asiakkaita.

Työn tekeminen

Julkisen sektorin työnantajat määräävät ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.

Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.

Ulkomailta palaaminen

Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.

Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.

Muuta

Kunnan järjestämät tapahtumat/tilaisuudet on toistaiseksi peruttu.

Kaikki asiointi kunnantalolle hoidetaan pääsääntöisesti etänä ja/tai puhelimitse, kunnantalo on suljettu.

 

Lisätietoja

Juha-Pekka Rusanen
Keiteleen kunnanjohtaja
+ 358 50 355 5393
juha-pekka.rusanen@keitele.fi

 

Tiedostot