Keiteleläisten opiskelijoiden kannustinraha on haettavissa 3.4.2023 mennessä.


24.2.2023 8:00

Keiteleen kunta julistaa haettavaksi 31.12.2022 ja edelleen 31.3.2023 Keiteleellä kirjoilla oleville muualla asuville 16—24-vuotiaille opiskelijoille maksettavan kannustinrahan 3.4.2022 klo 15.00 mennessä.

Hakemukseen liitetään oppilaitoksen antama opiskelijatodistus päätoimisesta opiskelusta.


Hakulomakkeen saa Keiteleen kunnantoimistosta ja kunnan nettisivuilta: avustukset.

Lisätietoja hallintojohtaja Airi Kinnunen, p. 0400 969 584
airi.kinnunen@keitele.fi

Keitele 14.2.2023

Keiteleen kunnanhallitus