Kunnan myöntämien avustusten haku 10.2.2020 mennessä


13.1.2020 9:00

Keiteleen kunnan vuoden 2020 yleisavustukset sekä toiminta- ja tapahtuma-avustukset ovat haettavina 10.2.2020 mennessä.

Kunnanhallitus myöntää hakemuksesta yleisavustusta keiteleläisille yhdistyksille toiminnan tukemiseen. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon järjestön toiminnan laajuus, osallistumismahdollisuuden avoimuus ja vaikuttavuus.

Sivistyslautakunta myöntää hakemuksesta toiminta- ja tapahtuma-avustuksia yhdistykselle, ryhmälle tai yksittäiselle henkilölle hakemuksessa esitettyyn tarkoitukseen.

Avustusten myöntäminen perustuu tarve- ja tarkoituksenmukaisuusharkintaan. Avustuksia jaettaessa arvioidaan kunnan harrastustoiminnan monipuolisuutta, tasa-arvoisuutta, sekä kuntalaisten hyvinvoinnin ja viihtyvyyden edistämistä.

Hakemuslomakkeita on saatavana kunnan neuvonnasta, kirjastosta sekä osoitteesta www.keitele.fi. Hakemukset toimitetaan os. Keiteleen kunta, Laituritie 1, PL 14, 72601 Keitele tai sähköpostiin keitele@keitele.fi.

Keiteleen kunnanhallitus ja sivistyslautakunta


Hakemuslomakkeet löytyvät täältä