Kunnan myöntämien avustusten haku 7.3.2021 mennessä


11.2.2021 15:00

Keiteleen kunnan vuoden 2021 yleisavustukset sekä toiminta- ja tapahtuma-avustukset ovat haettavina 7.3.2021 mennessä.

Kunnanhallitus myöntää hakemuksesta yleisavustusta keiteleläisille yhdistyksille toiminnan tukemiseen. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon järjestön toiminnan laajuus, osallistumismahdollisuuden avoimuus ja vaikuttavuus.

Sivistyslautakunta myöntää hakemuksesta toiminta- ja tapahtuma-avustuksia yhdistykselle, ryhmälle tai yksittäiselle henkilölle hakemuksessa esitettyyn tarkoitukseen.

Avustusten myöntäminen perustuu tarve- ja tarkoituksenmukaisuusharkintaan. Avustuksia jaettaessa arvioidaan kunnan harrastustoiminnan monipuolisuutta, tasa-arvoisuutta, sekä kuntalaisten hyvinvoinnin ja viihtyvyyden edistämistä.

Avustuksia haetaan nettilomakkeilla, alla linkit
Avustushakemus; Yleisavustus ja 0-3 kohdetta
Avustushakemus; Yleisavustus ja enemmän kuin 3 kohdetta

Paperisia hakemuslomakkeita on saatavana kunnan neuvonnasta, kirjastosta sekä kotisivulta. Paperiset hakemukset toimitetaan os. Keiteleen kunta, Laituritie 1, PL 14, 72601 Keitele tai sähköpostiin keitele@keitele.fi.

Täällä tietoa avustusprosessista.

Keiteleen kunnanhallitus ja sivistyslautakunta