Kuulutus EDUSKUNTAVAALIT 2023


7.3.2023 8:00

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2. päivänä huhtikuuta 2023. Keiteleen kunnan osalta vaaleihin liittyen ilmoitetaan seuraavaa:

Äänestysalue Äänestyspaikka
1. Keitele Kunnantoimisto
os. Laituritie 1, 72600 KEITELE


Äänestys vaalipäivänä alkaa kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 saakka.


Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys aloitetaan keskiviikkona 22.3.2023 ja lopetetaan tiistaina
28.3.2023. Ennakkoäänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella.
Ennakkoäänestyspaikkana toimii Keiteleen kunnantoimisto,
os. Laituritie 1, 72600 Keitele.

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:
viikonpäivä ajalla kello
ke – pe 22.3. – 24.3.2023 09.00 – 15.00
la – su 5.3. – 26.3.2023 10.00 – 13.00
ma – ti 27.3. – 28.3.2023 09.00 – 17.00


Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut,
ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia,
saa äänestää kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin
hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen
oikeutetun henkilön kanssa samassa taloudessa asuva laissa tarkoitettu omaishoitaja.


Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti
tai puhelimitse kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen
kello 16.00.

Keiteleen kunnan keskusvaalilautakunnan osoite on:

Kunnantoimisto
PL 14, 72601 Keitele,

puhelin 040 836 6879.


Keiteleellä 8. maaliskuuta 2023
Keskusvaalilautakunta

Tiedostot