Nuorten kilpaurheilijoiden tuki haettavana


16.2.2024 12:30

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 23.1.2023 nuorten (15-29 vuotiaat) kilpaurheilijoiden sponsoroinnin periaatteista seuraavasti:

  • urheilija on iältään 15 -29 vuotias urheilija on keiteleläinen ja/tai edustaa keiteleläistä urheiluseuraa,
  • urheilija on joko yksilö- tai joukkueurheilija,
  • tuki voidaan maksaa joko urheilijalle suoraan tai valmennusrahastolle/säätiölle. Suoraan maksetusta tuesta kunta tekee tulorekisteri-ilmoituksen.
  • tuki edellyttää Keiteleen kunnan näkyvyyttä urheilijan kisa-asussa tai kisavarusteissa,
  • urheilija osallistuu kunnan tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan,
  • tuesta tehdään kirjallinen sopimus,
  • arvokisamenestyksen tuesta päätetään erikseen.

Viime vuosina keiteleläisiä kilpaurheilijoita on tuettu 200-1200 euroa joko suoraan urheilijalle tai valmennusrahaston kautta. Vuodelle 2024 on tähän varattu yhteensä 6000 euron määräraha. Päätöksen tuesta talousarviomäärärahojen puitteissa tekee kunnanjohtaja. Tukea haetaan sähköisellä lomakkeella jatkuvana hakuna.

Nuorten kilpaurheilijoiden tuen hakulomake (linkki)