Stipendit haettavana 31.10. mennessä


13.10.2021 14:00

Sirkka ja Esko Ikäläisen stipendirahaston stipendit ovat haettavana 31.10.2021 mennessä.

Stipendillä tuetaan Keiteleellä perusopetuksensa suorittaneita opiskelijoita heidän jatko-opinnoissaan lukioissa, ammattioppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa, oppisopimuksessa tms. opiskelussa.
Stipendejä jaetaan vuosittain rahaston tuotto huomioiden 2-5 kpl (á 500 €). Sivistyslautakunta päättää stipendeistä vuosittain hakemusten perusteella.
Valinnassa painotetaan miten stipendi auttaisi, kannustaisi ja palkitsisi hakijan opiskelua.
Hakea voivat kaikki Keiteleellä perusopetuksen päättötodistuksen saaneet, joilla on edellä mainittu opiskelupaikka. Stipendin voi saada vain yhden kerran.

Sivistyslautakunta tarkensi 15.9.2021 rahaston periaatteita niin, että stipendiä ei myönnetä oppivelvollisuuden piirissä (Oppivelvollisuuslaki 1214/2020) oleville opiskelijoille. Tämä tarkoittaa, että keväällä 2021 päättötodistuksen saaneet eivät voi nyt saada stipendiä, koska heillä on oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen.

Sivistyslautakunta päättää stipendien jaosta marraskuun kokouksessa. Päätöksestä ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostiin tai postiosoitteeseen. Stipendin saajien pitää toimittaa opiskelutodistus sekä pankkitilinumero, jonka jälkeen myönnetyt stipendit maksetaan.

Stipendiä haetaan nettilomakkeella joka löytyy täältä
https://forms.office.com/r/2Vzvk47N2S

Hakulomakkeen voi myös noutaa kunnanvirastosta tai kirjastosta.

Keiteleen sivistyslautakunta